aGmVCNg97VH5R83nRlk4d8RstKqxiZiGqXn4b1Jj.jpg

Mobiliteitsservice

 

Olie&zo Mobiliteitsservice
Met Mobiliteitsservice bieden wij u hulp bij pech onder weg als u door een technisch mankement aan uw auto, niet zelfstandig naar een Olie&zo Garage kunt rijden. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in Nederland (of als u daarvoor kiest in bijna heel Europa) een beroep op ons doen. Wij werken hiervoor samen met de ANWB.

Hoe werkt de Olie&zo Mobiliteitsservice?
- Als u onverhoopt pech krijgt met uw auto, belt u het nummer dat op uw Gouden Onderhoudskaartje staat. U vindt het kaartje linksonder op uw dashboard. Tijdens onze openingstijden krijgt u een van onze monteurs aan de lijn. Buiten deze tijden wordt u automatisch doorverbonden met FLR-assistance.
- U wordt kosteloos weer op weg geholpen en als dit ter plekke niet lukt dan wordt uw auto kosteloos naar Olie&zo Garage vervoerd.
- U heeft recht op vervangend vervoer na een pechgeval als uw auto ter plekke niet (provisorisch) binnen vooraf afgestemde termijn gerepareerd kan worden en het niet mogelijk en/of verantwoord is om verder te rijden met uw auto. Bij pech binnen Nederland is er maximaal 2 dagen recht op vervangend vervoer, in het buitenland maximaal 5 dagen.

Indien vervangend vervoer niet mogelijk is, zal vervoer voor de inzittende(n) anders worden geregeld (met berger, openbaar vervoer of taxi). De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van de Garage Mobiliteitsservice.

Welke voorwaarden gelden er voor de Olie&zo Mobiliteitsservice?
Uw auto dient jaarlijks door Olie&zo te worden onderhouden volgens de fabrieksvoorschriften met bijbehorend reparatieadvies. Binnen 2 maanden voor de afloopdatum kan de Garage Mobiliteitsservice na een periodieke onderhoudsbeurt of technische controle door Olie&zo Garage weer verlengd worden voor het dan geldende tarief. Bij niet-uitgevoerd onderhoud of niet-uitgevoerde geadviseerde reparaties vervalt het recht op Mobiliteitsservice. U wordt wel geholpen maar de kosten zijn voor uw eigen rekening.

Wat valt niet onder de Olie&zo Mobiliteitsservice?
-        diefstal of poging daartoe van het voertuig zelf of onderdelen ervan
-        vandalisme
-        immobilisatie door eigen toedoen zoals; sleutel in afgesloten auto, geen of verkeerde brandstof in de tank, pech veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, opzet, grove nalatigheid, of gebruik van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende middelen, indien onvoldoende maatregelingen zijn genomen om de pech te voorkomen of te beperken. (zie ook onze algemene voorwaarden).
-           defecte lamp, slot of raammechanisme
-           pech door oorzaken van buitenaf zoals; verlies of (diefstal) van sleutels, verkeerd ingebouwde accessoires, vastgevroren onderdelen, ongeval,

Kosten Mobiliteitsservice in Nederland (incl. eigen woonplaats)    € 35,- per jaar
Extra kosten voor Mobiliteitsservice in (bijna heel) Europa            € 15,- per jaar

Klik op de knop hierondervoor een volledig overzicht van de Algemene voorwaarden.